Често задавани въпроси


Какво е брандиране на автомобили?

Брандирането на автомобили представлява облепването им с характерни за дадена компания или марка рекламни надписи и визии. Чрез него се гарантира открояването и лесното забелязване на Вашите фирмени автомобили, както и разпространението на Вашето послание.

Научи повече

Какво е персонализиране на автомобил?

Персонализирането на автомобили представлява промяна във външния вид на автомобила, чрез прибавяне на елементи и/или цялостно облепване с матови, металик, карбонови и или друг тип ефектни каст фолиа, които да направят автомобила уникален и впечатляващ по улиците.

Научи повече

Каква е разликата между цялостно и частично облепване на превозни средства?

  • цялостно облепване - брандиране на автомобили изцяло, като се облепват всички видими части на автомобилите с избраната от Вас визия
  • частично облепване - залепват се надписи и визии по определени части на автомобилите

Каква е трайността на направеното брандиране?

Трайността на направеното облепване зависи от материала, който е предпочетен, както и правилната експлоатация и поддръжка на направената брандировка или персонализация.

Има ли гаранция и каква е тя?

Всеки различен материал има различна гаранция и тя варира от 6 мес. до 5 години.

Гаранцията покрива нарушаване на цялостта на стикерите, вследствие некачествено извършен монтаж, изразяващо се в разлепване на стикери, което не е предизвикано от природна сила, бедствие/стихия, пътно-транспортно произшествие или човешко поведение или избледняване на цветовете.

Важно е да се знае, че има разлика между трайността и гаранцията. Трайността, значително надвишава гаранцията на фолиата.

Какъв е процеса на брандиране на автомобили?

В най - общи линии процеса на брандиране минава през следните етапи:

  • създаване на концептуален дизайн. Това е полезно тъй като много от компаниите имат различни автомобили в техния автопарк и дизайна на визията за брандиране трябва да се адаптира към всеки от тях.
  • Адаптация и подготовка за производство пригаждането на дизайна към конкретен модел автомобил и подготовка на елементите за производство.
  • Производство - печат, рязане и ламиниране.
  • Апликация - същинското брандиране на автомобила.

Колко време отнема брандирането/облепването на автомобил?

Процеса изисква технологично време за аклиматизиране на автомобила, почистване и обезмасляване на повърхността, което отнема около половин ден. В зависимост от сложността и площта за облепване апликирането отнема около ден. Фолиото достига 100% здравина на залепване около 24 часа след апликиране и за това е желателно автомобила да остане в покой през това време.

Ние нямаме проект за брандиране на фирмените ни автомобили? Можете ли да ни изготвите проект?

АФАЛИНА Принт има екип от опитни дизайнери специализирани именно в изготвянето на дизайни и проекти за облепване на автомобили. Всички брандирани от нас автомобили, с малки изключения са по наш дизайн и проект, съобразен с изискванията и желанията на клиентите ни.

Ако желаете да изготвим проект за Вас , моля запознайте се с нашите съвети, каква информация ни е необходима.

Колко струва цялостно или частично брандиране на автомобил?

Стандартните ни предложения за цени и гаранция на материалите може да намерите тук или изпратете Вашето запитване оттук

Колко струва облепването на автомобил?

Стандартните ни предложения за цени и гаранция на материалите може да намерите тук или изпратете Вашето запитване оттук

Необходимо ли е разрешение от КАТ?

Считано от 01.01.2010, Пътна полиция въведе промени в Наредба I-45/2000 г., касаещи процедурата по регистрация на МПС, и по-точно на автомобили с рекламни надписи, табели и емблеми. С въведените изменения в Наредбата, отпадна изискването да се отразява в регистрационния талон наличието на табели и емблеми. Сложната процедура е съкратена до минимум като единствено не се допускат за регистрация или биват спирани от движение автомобили с графики, чието съдържание е в противоречие със съществуващите нормативни актове. Има се впредвид цензура валидна за всички останали медии - случаи, в които съдържанието на графиките може да се тълкува, като обидно, порнографско или с елементи на етническа, сексуална или друг вид дискриминация.

Има изисквания в закона, които трябва да бъдат спазени. Какво казва закона:

Чл.47. от ЗДвП гласи;

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Структурните звена "Пътна полиция" допускат до регистрация превозни средства с поставени върху тях табели, надписи и емблеми, ако те не са в противоречие с действащите нормативни актове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Всички надписи се изписват на български език с изключение на запазените търговски марки. Надписите и емблемите могат да се дублират на чужд език.

(3) Забранява се изписването или залепването на надписи и емблеми върху стъклата и фаровете на МПС с изключение на разрешените с нормативни актове.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

Чл.105. от ЗДвП (изм., ДВ,бр.43 от 2002 г.) гласи;

/1/ Забранява се ограничаване на видимостта през челното стъкло и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.

/2/ Ограничаване на видимостта през стъклата на задните врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила."

Трябва ли автомобила да се пререгистрира?

Пререгистрация на автомобила след негово персонализиране може да е необходимо, ако цялостно е променен цвета и няма цял видим елемент от автомобила с оригинален цвят. Например капачка на резервоара или огледало.